Privacybeleid Kerosin Studio

Met ingang van de Europese en Nationale Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR) privacywetgeving voor persoonsgegevens, per 25 mei 2018. Is iedere onderneming verplicht te vermelden hoe wordt omgegaan met uw gegevens in het bedrijf dat deze behandeld, bewaard en/of verwerkt.

Kerosin Studio wil bij deze verklaren dat uw gegevens veilig en versleuteld bewaard worden met uitzonderlijk sterke encryptie, tot maximaal 24 maanden na het laatste zakelijke contact. Uiteraard doen wij ons uiterste best om datalekken te voorkomen en is de infrastructuur in het bedrijf volledig up to date volgens de Control Objectives for Information and related Technology (CobiT) en de Standard of Good Practice for Information Security (ISF, 2011) normen. Ook zal in geen enkel geval Kerosin Studio uw gegevens delen en/of verkopen aan commerciële derden. Kerosin Studio schakelt bij de uitvoering van haar dienstverlening en andere bedrijfsactiviteiten mogelijk derden in (zoals drukkerijen en postverwerkers). Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten en bedrijfsactiviteiten je gegevens verwerken, doen zij dit in de hoedanigheid van bewerker voor Kerosin Studio en heeft Kerosin Studio de vereiste technische en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat je gegevens uitsluitend voor bovenstaande doeleinden worden verwerkt.


Contact via social media

Indien je ervoor kiest producten en/of pagina's van Kerosin Studio te delen via social media, zoals Youtube, Facebook en/of Twitter, dan zullen je persoonsgegevens (zoals je naam en het feit dat je geïnteresseerd bent in onze producten en diensten) tevens zichtbaar worden voor alle bezoekers van je persoonlijke social mediapagina's. Op het gebruik van dergelijke social media websites zijn de voorwaarden (waaronder het privacybeleid) van de betreffende social media websites van toepassing. De algemene voorwaarden van Kerosin Studio en dit Privacybeleid zijn niet van toepassing op het gebruik van dergelijke social media websites.

Wij zijn, maar ook jijzelf kan actief zijn op verschillende social media platforms, zoals Twitter, Youtube, Facebook en WhatsApp. Wanneer je met ons communiceert via social media (bijvoorbeeld wanneer je commentaar plaatst, media uploadt, een persoonlijke boodschap verzendt of fan van ons wordt door op de "Like" knop te klikken) kan het zijn dat wij persoonlijke informatie over je ontvangen (zoals je (gebruikers)naam, je profielfoto, je woonplaats, je e-mailadres en je geslacht). Wij gebruiken de ontvangen gegevens om zo goed mogelijk op jou te reageren, en slaan daarvoor de gegevens die wij ontvangen ook op bij de andere gegevens die we over jou hebben. Hierdoor kunnen we je ook op een later moment persoonlijker te woord staan. Wij bewaren de ontvangen gegevens in overeenstemming met dit Privacybeleid, waardoor we jouw gegevens afhankelijk van de andere gegevens die we van jou hebben en jouw toestemmingen minimaal één maand en maximaal 24 maanden bewaren.

In aanvulling op dit privacybeleid kan Kerosin Studio bij een bepaalde dienst of actie specifieke informatie geven over het gebruik van een social media platform. Deze informatie is dan van toepassing boven de bepalingen in dit privacybeleid. Naast dit privacybeleid zijn het privacybeleid, de gebruiksvoorwaarden en andere verklaringen van het betreffende social media platform van toepassing. Kerosin Studio raadt je aan om die gebruiksvoorwaarden en andere verklaringen ook zorgvuldig te lezen. Deze kunnen afwijken van het privacybeleid van Kerosin Studio. Wanneer je social mediapagina's bezoekt (of in het bijzonder als je er commentaar op plaatst) kan het zijn dat wij of door ons ingeschakelde derde dienstverleners, gegevens over jouw sociaal media gebruik verzamelen. In het bijzonder kan de informatie uit door jouw geplaatste openbare posts betreffende Kerosin Studio worden verzameld. Deze gegevens worden verwerkt om het gedrag en de mogelijke voorkeuren van klanten van Kerosin Studio beter te begrijpen.


Uitzonderingen

Uitsluitend indien Kerosin Studio hiertoe wettelijk is verplicht, worden persoonsgegevens verstrekt aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties. Kerosin Studio zal in dergelijke gevallen passende maatregelen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om te waarborgen dat je gegevens zo goed mogelijk worden beschermd.


Cookies

Op dit moment maakt de website van Kerosin Studio geen gebruik van cookies. Mocht dit in de toekomst veranderen, dan zal de website voorzien zijn van de vereiste vermelding.


Verzoeken om inzage, correctie en verwijdering

Je kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die Kerosin Studio over je verzamelt en deze laten corrigeren of verwijderen door een verzoek op te sturen naar: Kerosin Studio, Leliestraat 4, 8051 CZ, Hattem. Indien je vragen of klachten hebt of indien je wilt reageren op dit privacybeleid, dan kun je tijdens werkdagen contact opnemen via info@kerosinstudio.com.


Kerosin Studio 2022. Alle rechten voorbehouden.